جابجایی در آموزش و پرورش اسفرورین

شنیده ها حاکی است که عبدالله پیری معاون پرورشی آموزش و پرورش منطقه اسفرورین از مقام خود استعفا داده است. حدس زده می شود که این استعفا در اعتراض به بعضی از رویه ها و عزل و نصب ها در زیر مجموعه این معاونت _که بدون مشورت با ایشان انجام می شده_ صورت گرفته است. در آخرین مورد این عزل و نصب ها مرتضی قنبری جانشین علی حاجی بابایی در اقامه نماز شده است.

/ 1 نظر / 24 بازدید

در وبتو ببند برو بخاب