بی فرهنگی یک ملت با فرهنگ!

متاسفانه در چند روز گذشته حوادث رانندگی چندین خانواده در اسفرورین را داغدار کرده و خانواده های دیگری را نیز درگیر دوا و دکتر نموده است. حوادث رانندگی سالهاست که در شهر ما نیز به تاسی از کشور خسارات روحی، جسمی و مالی فراوانی به مردم وارد کرده است. وقتی سه نفر از یک خانواده در یک لحظه از دنیا بروند می توان حدس زد که چه ضایعه ای بر بازماندگان خواهد داشت و اگر بدانیم بازماندگان دو دختر خردسالی هستند که والدین و عضوی دیگر از خانواده را از دست داده اند قطعا عمق تاثر بیشتر خواهد بود و کیست که نداند چنین ضربه روحی تا سالها گریبانگیر این عزیزان خواهد بود.

آمار ها نشان می دهد حوادث رانندگی  سالیانه افزون بر ٢٠٠٠٠ نفر از هموطنان را به کام مرگ می کشاند  اما چرا حوادث رانندگی در کشور چنین می کند. در اوایل فصل تابستان در جلسه ای به اتفاق جمعی خدمت سردار رویانیان فرماندهی سابق راهور کشور بودیم. ایشان عوامل چندی را در این امر دخیل می د انستند که عبارتند از  جاده، خودرو و انسان. و توضیح می دادند که مجموعه راهور کشورجهت کنترل این عوامل چه اقدامات عظیمی انجام داده است. ولی تاکید می کردند که عامل انسان در این تلفات نقش بسزایی دارد.

 جهت اثبات این ادعای سردار کافیست قدری به اطراف خویش بنگریم تا بینیم چه راحت همشهریان و هموطنان تمام قواعد رانندگی را به سخره می گیرند و در همین تاکستان و جاده های اطراف موتورسواران خدا  را بندگی نمی کنند.  فرمانده جدید پلیس راهور کشور در بخش های مختلف خبری شب گذشته اعلام کرد که تابلوهای رانندگی برای مردم ما ارزشی ندارند و برای اینکه رانندگان را وادار به توجه به تابلوهای رانندگی کنیم باید در پای هر تابلوی رانندگی یک پلیس مستقر نمائیم.

واقعا این بی فرهنگی برای ملتی که ادعا دارد از تمدن و فرهنگی ٢۵٠٠ ساله برخوردار است یک فاجعه که نه! بلکه یک لکه ننگ است. باید قدری به خود آئیم چشم ها را بشوئیم و جور دیگر رانندگی کنیم.

/ 1 نظر / 15 بازدید
بهروز

سلام همشهری خاریش؟ حالی خاره؟ چه می یری؟ وبی خیلی قشنگه موفق باش[لبخند]