اندر حکایت شام غریبان

مراسم تشییع و ترحیم نیز مانند سایر جلوه های فرهنگی در اسفرورین با گذر زمان دچار تغییرات فراوانی شده است. زمانی در خاطرم هست که  این مراسمات در اسفروین به یک ماراتن شبیه بود از مراسم تشییع در روز اول  شروع شده و به نوعید در چند ماه بعد ختم می شد.

صباح مزار

 صباح مزار که در اصطلاح محلی پس مزار نامیده می شود در سحرگاهان روز دوم وفات برگذار می شود. که زمان برگزاری آن در سحرگاهان روز دوم ویا ساعت اولیه صبح بارها در تغییر بوده است. ولی در گذشته مراسم تا طلوع آفتاب به پایان می رسید و شرکت کنندگان جملگی به منزل صاحب عزا رهسپار می شدند و صاحب خانه لاجرم با حلوا و پنیر و چای از خیل مردم پذریرایی می کرد. بعد از سرو صبحانه جمعیت پراکنده می شدند.

سرمزار

مراسمی است که در عصر روز دوم برپا می شود و اهالی بدون دعوت در منزل متوفی گرد هم می آیند تا به سر مزار بروند و خانواده معزا نیز موظف به تهیه وسیله نقلیه می باشد تا فاصله بین منزل تا بهشت... را طی طریق نماید. و البته در  دو سرویس! یکبار جهت جماعت ذکور و دیگر بار جهت جامعه نسوان.

سوم

مراسم بعدی سومین روز درگذشت است که برای اعلان عمومی آن اعلامیه چاپ می نمایند و به اطراف و اکناف می فرستند و اهالی سعی می کنند که مراسم سنگینی از آب درآید. یادم می آید در زمانی که ماشین به فراوانی امروز نبود دوستان و آشنایان ماشین های خود را در جلوی مسجد محل مراسم پارک می کردند تا  به ظن خویش وزن مراسم را بالا ببرند!! و در شب روز سوم مراسم شام برای مدعوین در منزل متوفی برگزار می شد.

پنجم

مراسم عصر روز پنجم هم بود که بیشتر زنانه بود که کماکان به قوت خود باقی ست و مانند سایر مراسم زنانه در منزل متوفی برگزار می شد و می شود.

شب هفت

 شب هفت مرحوم مراسم دیگری بود که نوع مردانه آن در مسجد برگزار می شد و زنانه آن در منزل متوفی. و در حال حاضر این مراسم دیگر برگزار نمی شود.

خاک اوچین

مراسم بعدی به اصطلاح محلی «خاک اوچین» نام دارد که در عصر اولین یا دومین پنج شنبه بعد از ارتحال برگزار می شود که صاحبان عزا، اهالی را جهت رفتن به سر مزار دعوت میکنند و مزار مرحوم را به اطلاح با چیدن آجر جمع می کنند. بعد از این مراسم، مجلس ترحیم خانگی هم تا چهلم تعطیل می شود و نزدیکان مرحوم نیز به سر کار و فعالیت خویش می روند. چند سال قبل هم مدتی رسم شده که در این مراسم مهمانان به صرف ناهار دعوت می شدند.  

چهلم

مراسم چهلم نیز مانند سایر جاها در اسفرورین نیز برای متوفی برگزار می گردد که به دو صورت می تواند باشد یا به صرف ناهار و یا عصر در مسجد برپا می گردد.

نوعید

نوعید مراسم دیگری بود که در آن زمان برگزار می شد و زمانی پیش می آمد که اهالی مجبور بودند در یک روز عید به منزل دهها فردی که قبل ازعید از دنیا رفته بودند سرزده و شادباش بگویند.

این تعدد و سنگینی مراسم علما و ریش سفیدان محلی را به فکر انداخت تا با یک فرهنگ سازی از تعدد مجالس و به طبع هزینه بالای برگزاری چنین مراسماتی بکاهند و تلاش این انسان های نیک چند سالی به طول کشید تا ببار بنیشند و در این راستا مراسم و مجالس ترحیم محدود شد به تشییع جنازه، صباح مزار، سومین روز و چهلم. و توصیه گردید خاک اوچین هم مختصر و مفید انجام شود. و صاحبان عزا مختار باشند که مراسم  چهلم را به صورت عمومی در مسجد برپا کنند و یا مهمانان را جهت قرائت فاتحه و صرف نهار به منزل دعوت نمایند. 

اما و اما! در این میان افرادی پیدا می شوند که می خواهند تافته جدا بافته باشند و جهت ... ابداعاتی می کنند. زمانی بود که این قبیل افراد باب کرده بوند که در روز خاک اوچین ناهار خیرات نمایند و زمانی نیز مثل حال حاضر مردم را جهت صرف شام در شام غریبان دعوت می کنند و متاسفانه در این میان بعضی از افراد مقبول جامعه نیز اسیر چشم هم چشمی شده و به جای ادامه راه بزرگان دیروز،  خود دنبال رو این معدود افراد  ... می شوند.

بی خیال! مطلب طولانی شد.

/ 3 نظر / 37 بازدید
شانا

وبلاگت بد نيست بيشتر تلاش کن در ضمن وقت کردي به سايت منم سر بزن

قموشی

سلام-نگو كه حالم از هرچي رفيق سياسيه بهم مي خوره.ولي چاره اي نيست هرچند اونا بي وفاهستند ولي منش ما بالاتر از تمام وجودشونه .

مهدی دانسفهانی

اسم وبلاگ من دانسفهانی ها