اول دفتر...

 به نام آنكه جان را فكرت آموخت 

من يك اسفروريني هستم! اسفرورين شهرمن، زاذگاه و موطن من. دوست دارم از شهرم بنويسم و از مردمانش، از نوع زندگي، از نوع روابط بين شان. از سنت هايش، از كوچه و خيابانهايش. از تاريخش و خلاصه از هرچيزي كه فكرش را بكنيد.

 افراد زيادي را ديده ام  كه از دوران  كودكي و نوجواني زادگاه خويش را ترك گفته اند و هر يك براي خود كسي شده اند و باعث افتخار ما. ولي هنوز از اسفرورين، براي نوه هايي كه اصلا اسفرورين را نديده اند تعريف مي كنند. در اين بين خاطره اي از يكي از اين بزرگان سفر كرده دارم كه جهت امر مهمي  با يكي دو نفر از دوستانم به نزد ايشان رفته بوديم، قابل وصف نيست كه ايشان با چه ذوق و شوقي از دوران كودكي خويش در اسفرورين تعريف مي كرد.

و يا مورد ديگر ، چندي پيش نوه يكي  از اين سفركرده ها ــ كه اتفاقا در تخصص خويش شهرتي به هم زده است ــ  مي گفت كه حداقل هر ماه يكبار در اينترنت ‹اسفرورين› را سرچ  مي كنم تا شايد مطلبي، تصويري، وبلاگي يا سايتي كه از اسفرورين نشاني داشته باشد بيابم، اما چه سود؟! يافته ها همه تكراري از هفته نامه تابان و تقسيم بندي كشوري و يا وبلاگ احد چگيني؟!! مي گفت احد چگيني اسفروريني است؟ گفتم نه ! چند سالي عنواني دولتي در آنجا داشته است. و...

 اين گفت و شنود به ظاهر ساده تلنگري بود كه به فكر بيافتم و وبلاگي از اسفرورين ايجاد كنم. هر چند كه به قول  اسفروريني ها ‹‹ ده ايج اي بي كمبه و دو بي زياد›› . ولي انشاا... ثابت مي كنيم كه در اين فضاي مجازي هر چه جمع اسفروريني ها بيشتر شود فضاي دوستي و محبت بيشتر و تبادل اطلاعات فزونتر خواهد شد.  

/ 1 نظر / 11 بازدید
عمران

سلام می خواستم مطلبی روی سایت بگذارم نشد راهنمائی کن