از شعار تا عمل

دوست عزیزم آقای شعبانی طی اعلام نظزشان در زیر مطلب «سی سال گذشت»  فرموده اندکه بهتر است  کلی تر به وقایع  انقلاب در اسفرورین بپردازم که به طور مثال واقعه بستن جاده بر روی ارتش را عنوان کرده اند. از آنجائیکه ایشان انسانی رقیق القلب می باشند نخواستم اسباب رنجش ایشان را فراهم نمایم و لذا مطلب زیر را از سری خاطرات حاج آقا رحیمی فر به ایشان تقدیم می نمایم.

در روز ٢١ بهمن ماه سال ۵٧ که انقلاب در پایتخت و دیگر کلان شهر ها به اوج خود رسیده بود در روستاهایی مانند اسفرورین نیز این شور و هیجان باعث ایجاد اجتماعات عظیمی گردیده بود و از هر کوی و برزنی مردم با فریادهای کوبنده حرکت کرده و این اجتماعات به صورت خودجوش به سمت محله دروازه شال طی مسیر می نمایند و در منطقه ابراهیم خانی های کنونی جمع می شوند. در این اجتماع عظیم حاج آقا رحیمی فر نطق آتشینی اجرا می نمایند که در همین حین دو نفر سرآسیمه به محل سخنرانی آمده و خود را از اهالی داکان راکان معرفی می نمایند و اعلام می دارند که «چرا نشسته اید که هم اکنون لشگر کرمانشاه به قصد حمله به تهران در جاده زنجان طی مسیر می کند و مردم آن مناطق در حد توان راه آنها را سد کرده اند ولی نیاز به همت همه مردم منطقه می باشد».

در این لحظه جاج آقا رحیمی فر فریاد می زنند که« تا امروز ما اجتماعات زیادی داشته ایم و راهپیمایی های طولانی کرده ایم ولی جملگی شعار بوده است و هم اکنون وقت عمل است بهتر است هر کسی هر وسیله دفاعی دارد برداشته و به سمت سه راهی شامی شاپ حرکت کنیم» (نقل به مضمون)

بعد از ساعتی مردم با اسلحه های شکاری در مکان موعود جمع شده و به وسیله  دو دستگاه کامیون داف به سه راهی شامی شاپ می روند که همزمان مردم سایر شهرها و روستاها نیز به آنجا می رسند و اجتماع عظیمی تشکیل شده و کل مسیر مسدود می گردد.

اخبار این اجتماعات به فرماندهان لشگر کرمانشاه می رسد و ایشان را از ادامه مسیر منصرف کرده و به کرمانشاه باز می گردند و اینگونه موجی از شادی و هیجان اجتماع حاضر را فرا می گیرد.


/ 1 نظر / 8 بازدید
سعید

مطلب خوبی بود فقط به برادری که گفته مسئولان این کانون مورد بازخواست مسئولان شهر قرار گرفته اند بگوئید که شاید حق با مدیران کانون بوده و مسئولان شهر از روی غرض و سیاسی کاری چنین کاری کرده اند !