گزارش کار کانون قاريان اسفرورين در سال ۱۳۸۵

کانون قاریان اسفرورین در سال ۱۳۸۵ توانسته است به همت برادران و خواهران عضو کانون ۳۶۵ برنامه فرهنگی را در قالب های پژوهشی  - علمی - ورزشی و قرآنی به مرحله اجرا در آورد که ۱۶۶۴۰ نفر از این برنامه ها استفاده نموده اند و برای اجرای این برنامه مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰۰ ریال از محل کمکگ های مردمی هزینه شده است . این امر در حالی است که مراکز فرهنگی دیگری در منطقه و استان فعالیت دارند که با وجود بهره مندی از امکانات زیاد توان اجرای این چنین برنامه هائی را ندارند . دلیل موفقیت این مرکز قرآنی در فعالیت هایش اتحاد و همدلی اعضای پرتوان - متعهد و متخصص این مجموعه فرهنگی است . در همین جا فرصت را مغتنم شمرده و از همه علاقه مندان دعوت می کنیم با ارائه نظرات و پیشنهادات خود ما را در ارائه فعالیت هائی بهتر از پیش یاری نمایند . چشم انتظار دست های پر مهر و یتری گرتان هستیم .

                                                                                                          کانون قاریان اسفرورین

/ 2 نظر / 9 بازدید

از این که وبلاگ شما مشغول فعالیت شده خوشحالم امیدوارم بتونم کمکی بکنم .

علی

تو نیکی میکن و در دجله انداز ...