از اعتماد تا بی اعتمادی

«روزنامه اعتماد توقیف شد» خبر کوتاه بود و بخش خبری 20:30 نیز در انتهای اخبار ضمن اعلام خبر، تماسی نیز با معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد برقرار کرد تا مثلا به گفته مجری اطلاع رسانی نماید. معاون نیز دلیل توقیف را تخلفات بی شماری شمرد که جریده مذکور داشته است. مجله خبری 20:30 که مدام بر پخش اخبار عریان پافشاری می کند این بار از معاون نخواست که جهت اطلاع مردم چند نمونه از تخلفات را ذکر نماید.

به هر حال روزنامه اعتماد نیز به نشریاتی مانند شرق، کارگزاران، اعتمادملی، مشارکت، هم میهن، و ... پیوست و در جوار سایتهای خبری امثال بازتاب، نواندیش، نوروز، کلمه، پارلمان نیوز و... سکنی گزید. 

مورد اخیر یعنی  فیلتر وبسایت  خبری پارلمان نیوز شاید از عجیب ترین اقدامات باشد. پارلمان نیوز پایگاه خبری فراکسیون اقلیت مجلس  بوده و متعلق به نمایندگانی است که نص صریح قانون اساسی آنان را مختار کرده است که در رابطه با تمام موضوعات کشور اظهار نظر نمایند.

به هر حال برای من جای سوال است که در این چند وقت اخیر تخلفات کیهان بیشتر بوده است یا روزنامه ای مانند اعتماد، که بسیاری از اخبار را جهت گرفتار نشدن در محاق توقیف  با محافظه کاری منتشر می کرد. اعتقاد ندارم که کیهان باید توقیف شود بلکه معتقدم که در جامعه امروز ایران ودر عصر اطلاعات و اخبار که رسانه هایی مانند بی بی سی فارسی و صدای آمریکا که مدام مردم تشنه اطلاعات را در جهت منافع استعماری دولت های متبوع خویش مخاطب قرار می دهند هم کیهان و رسالت باید منتشر شوند و هم اعتماد و شرق باید زبان گویای بخشی از مردم باشند، و از طرفی معیار دوگانه در اجرای قوانین را سم مهلکی می دانم که اعتماد مردم را هدف گرفته است.

نمی دانم منظور از لفظ آزادی در شعار «استقلال آزادی جمهوری اسلامی» کدام نوع از آزادی بوده است. ولی آنچه که از کتابهای درسی آموخته ام این بوده که در زمان طاغوت شاید تنها آزادی که مردم از آن محروم بوده اند آزادی بیان و عقیده بوده است. انتظار همسن و سالان بنده که نسل دوم انقلاب هستیم آن است همانطور که به حق نخبگان جامعه برای استقلال و جمهوری اسلامی ایستادگی می نمایند در برابر کسانی که با بدسلیقگی تمام قسم  آزادی را _ که مشخصا منظور مبارزین اول انقلاب از آن « آزادی بیان» بوده است_ را خدشه دار می نمایند حساسیت نشان دهند و میدان را به رادیکالها واگذار ننمایند.

عارضه جدی دیگری که برخورد با آزادی بیان جامعه را به آن دچار می سازد رشد روحیه ریا و ظاهرسازی است. فعالین سیاسی برای در امان ماندن از برخوردهای آنچنانی و همچنین حفظ جایگاه اجتماعی خویش مجبور به نوعی تقیه سیاسی شده و در زمانهای مختلف مواضع مختلفی نیز اتخاذ می کنند. در همین اسفرورین خودمان  موارد اینچنینی در بین رجال سیاسی به وفور یافت می شود و نگاهی اجمالی به پیشبنه این رجال، چرخش های ١٨٠ درجه ای در مواضع ایشان در زمان های مختلف را نشان می دهد. و باز آنچه که در این بین به مسلخ می رود جز اعتماد مردم  نمی باشد.

/ 0 نظر / 11 بازدید