روز خلیج فارس مبارک

«در نقشه ها و مدال ها از عنوان خلیج فارس استفاده نکنید تا به تهران بیائیم»

این خلاصه خبری بود که در چند روز گذشته اکثر جراید و خبرگزاریها روی خروجی خویش قراردادند. جریان از این قرار است  که در ماه های آینده بازیهای همبستگی! کشور های اسلامی قرار است در ایران برگزار شود و مسئولان ورزش نیز به حق در راستای صیانت از نام خلیج همیشه فازس در نظر دارند که در تمام علائم بازیها از عنوان خلیج فارس استفاده کنند و این امر به مذاق اعراب خوش نیامده و با فرستادن نمایندگانی تلویحا ایران را تهدید به تحریم بازیها کرده اند.

نکته اینجاست که مسئولان ما در سی سال گذشته در هر موقعیتی دست دوستی به سوی برادران دینی! خویش دراز کرده اند. روزی در اوایل انقلاب خلخالی فقید خلیج فارس  را «خلیج اسلامی» نامیدتا صداقت خویش را در دوستی با این بردران دینی نشان  دهیم و سفارتخانه اسرائیل را در تهران به برادران فلسطینی تقدیم کردیم تا یاسرعرفات از روی ذوق و شوق اعلام کند که اگر مصر در کمپ دیوید از دست ما رفت  خداوند ایران را به ما داد و در حالی که ایران انقلابی شدیدا از موضع اعراب در فلسطین دفاع می کرد عراق به ایران حمله کرد تا نشان دهد که واژه تشکر در زبان عربی معنای دیگر دارد چند صباحی دیگر دست به کشتار زائران ایرانی زدند تا اعلام کنند حتی حریم امن الهی نیز نمی تواند از نفرت آنها از عجم بکاهد.

بعد از جنگ  و پذیرش قطعنامه که کورسویی از صلح در منطقه به تابیدن گرفت مسئله کهنه  جزایر را عنوان کردند و شروع به تغییر نام خلیج چندهزار ساله همیشه فارس کردند که اول بار ناصر جهت سرپوش گذاشتن بر شکست های پیاپی از رژیم صهیونیستی خوراک جراید عرب زبان کرد. و اعرابی که تمام غیرت و همت نداشته خویش را در فلسطین دفن کرده بودند به خیال خام خویش درجبهه ای آسانتر در پی عقده گشایی بودند.

و اکنون نیز در بازیهایی که به نام همبستگی خوانده می شود تاکید می کنند که نام قانونی و بین المللی  و تاریخی خلیج فارس را تغییر دهیم تا لطف کرده به ایران تشریف بیاورند.

در مقابل ما چه کرده ایم؟!

ما در همایشی حاضر می شویم که کرارا از واژه مجعول «خلیج» و «خلیج عربی» در آن استفاده می کنند و در قطعنامه پایانی نیز بر مالکیت جزایر همیشه ایرانی تاکید می کنند و اگر در یک سخنرانی غیر رسمی از مسئله تاریخی بحرین صحبتی می شود با اعلام حمایت همگانی اعراب آشفته می شویم و فرستادگانی جهت دلجویی و عذرخواهی به این امیرنشین اعزام می داریم و دبیر شورای امنیت ملی به جای تاکید بر نام همیشگی خلیج فارس که سمبل مقاومت ملی شده است از خلیج دوستی دم می زند.

ولی آنچه که حافظه تاریخی ما  گواهی می دهد اینکه این برادران دینی تا فرصت را غنیمت شمرده اند سعی کرده اند سر ما را از تن جدا کنند. کاش این برادران دینی! یک هزارم  این غیرت به قول خودشان را در مقابل کشوری بروز می دادند که خاک و مال و جان و ناموس آنها را به یغما برده و در تجاوز و بی حرمتی و ... به اعراب سیری ندارد.

/ 2 نظر / 11 بازدید
شهروز نمازی

بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم همه تن چشم شدم خیره به دنبال تو گشتم شوق دیدار تو لبریز شد از جام وجودم شدم آن عاشق دیوانه که بودم در نهانخانه جانم گل یاد تو درخشید باغ صد خاطره خندید عطر صد خاطره پیچید "" موفق باشید ""[گل]

رضاقموشی

سلام.با عرض معذرت باید بگم که مادر خانمم بیماره و گرفتار درمانش هستم.از فردا به روز خواهم شد ومطالب سیاسی خواهم نوشت.