آتنا را فراموش نکنیم

  در ذیل پست «تراژدی آتنا» یکی از خوانندگان مطلب بسیار تاثیرگذاری ارسال کرده بود. از آنجائیکه حافظه تاریخی ما بسیار کوتاه است و خیلی از اتفاقات را خیلی زود به فراموشی می سپاریم و کمتر از حوادث درس می گیریم با هدف یادآوری تراژدی آتنا اسفرورینی که همزمان شد با آتنای اردبیلی؛ نظر خواننده محترم را بی کم و کاست در زیر می آورم. باشد که هرگز کودکی گرفتار غفلت ما نگردد:

 

    «  آتنا در اسطوره ی یونان ،الهه ی نگهبان شهر آتن بود ،نام آتن به افتخار او این چنین نامیدند . ایزد بانوی  عقل و خرد ،هنر و ادبیات ،،عدالت ،.. دو آتنا .. دو تراژدی .دو غم ،دو فاجعه انسانی و دو سگی که اینهمه فاجعه انسانی را ببار آورد ،سگ قصه شهر من ،اما بذات غریزه حیوانیش سگ بود و سگ قصه ی شهر پارس آبادسگی درنده خوتر ازنوع حیوانیش بود . یکی در ۲سالگی اش ماند و دیگری در هفت سالگی . پدرو مادرشان هم در باورشان نمیگنجید که اینگونه به شهرت برسند . راستی ستایش قریشی هم نام دیگرش آتناس نام تمام زنان سرزمینم، بعد ازین آتناس آتناهایی که هرروز قربانی خشونت و آزار واذیت جنسی میشویم . هیس ،دخترها فریاد نمی زنند . هیس دخترها فریاد نمی زنند .، آتنا فریاد فرو خورده ات در زیر تلی از خاکستر ،،گوش فلک رو کر کرد، اما .،،. ...حکم اعدام قاتلت ،،کم و ناچیز است کدام عادلی بهتر از خداوند میتواند قاتلت را به اشد مجازات محکوم کند . بانوی سرزمینم ... الهه ی آتنا . سکوت در مقابل آزار و اذیت جنسی یعنی تداوم آن .  »

/ 0 نظر / 30 بازدید