بدرود آقای خاتمی

«خداحافظ ای شعر شب های روشن

خداحافظ ای قصه عاشقانه

به دل می سپارم تو را تا نمیرد

خداحافظ همنشین همیشه

خاتمی رفت تا اخلاق را فدای سیاست نکند»

این متن پیامی بود که در واپسین روزهای سال 87 بعد از اینکه بیانیه کناره گیری آقای خاتمی را خواندم به دوستان و آشنایان ارسال کردم به جرات می توانم بگویم از وقتی که موبایلدار شده ام این متن احساسی ترین متنی بود که به کسی می فرستادم چون خاتمی را یکی از معدود افراد حال حاضرعالم سیاست در ایران امروز می شناسم که در عین سیاست ورزی تاکنون اخلاق را فدای سیاست نکرده است دامن خودرا به  دروغ و ریا نیالوده است  خوشنامی خویش را با ثروتهای بادآورده تعویض نکرده است و مطمئنم ایرانیان تا قرنها به خود خواهند بالید که همچون شخصیت وارسته ای سالها در راس حکومت کشورشان بوده است و به حال نسل ما که در همچون زمانه ای می زیسته ایم غبطه خواهند خورد و از طرفی از اینکه همچون شخصیتی را درک نکرده ایم مورد لعن و نفرینشان قرار می گیریم مگر نه اینکه ما همین لعن و نفرین را در حال مردمان هم عصر امیر کبیر، قائم مقام فراهانی، شیخ بهائی و... روا می داریم.

خاتمی با رفتنش به اخلاق سلامی هزارباره داد و دیگران بعد از سالها سکوت سیاسی با آمدنشان نمره قبولی در درس اخلاق نگرفتند زیرا که خاتمی بعد از جواب نه ایشان به اصرارهای همه علی رغم میل باطنی خویش پا به عرصه رقابت گذاشت. نمی دانم و قطعا خیلی ها نیز نمی دانند که در این چند روز و چند هفته چه تغییر بنیادی در فرهنگ ما ایرانیها به وجود آمد که آقای مهندس موسوی احساس تکلیف کردند مگر نه اینکه ایشان تا چند ماه پیش ایران را بازار مسگرها می دانستند  که گوش شنوایی وجود ندارد و شاید هم سناریوی دولت وحدت ملی با ریاست ایشان قرار است اجرا شود.

هر چه باشد فرقی نمی کند چون نتیجه یکی است و آن اینکه تاریخ از ما و از کسانی که با معلم اخلاق زمانه بی اخلاقی کردند به نیکی یاد نخواهد کرد.

/ 2 نظر / 11 بازدید
ف-ش

ضمن تشکر-واقعا سخن دل ما هم بود.

آرمان

لعن علی عدوک یا علی موسوی کروبی خاتمی لعن علی عدوک یا علی موسوی کروبی خاتمی لعن علی عدوک یا علی موسوی کروبی خاتمی لعن علی عدوک یا علی موسوی کروبی خاتمی لعن علی عدوک یا علی موسوی کروبی خاتمی لعن علی عدوک یا علی موسوی کروبی خاتمی لعن علی عدوک یا علی موسوی کروبی خاتمی لعن علی عدوک یا علی موسوی کروبی خاتمی لعن علی عدوک یا علی موسوی کروبی خاتمی لعن علی عدوک یا علی موسوی کروبی خاتمی لعن علی عدوک یا علی موسوی کروبی خاتمی لعن علی عدوک یا علی موسوی کروبی خاتمی لعن علی عدوک یا علی موسوی کروبی خاتمی لعن علی عدوک یا علی موسوی کروبی خاتمی لعن علی عدوک یا علی موسوی کروبی خاتمی لعن علی عدوک یا علی موسوی کروبی خاتمی لعن علی عدوک یا علی موسوی کروبی خاتمی لعن علی عدوک یا علی موسوی کروبی خاتمی لعن علی عدوک یا علی موسوی کروبی خاتمی لعن علی عدوک یا علی موسوی کروبی خاتمی لعن علی عدوک یا علی موسوی کروبی خاتمی لعن علی عدوک یا علی موسوی کروبی خاتمی[خنده][خنده][خنده][خنده][خنده]