از شام شام تا شامی شاپ

یادم می آید در گذشته ای نه چندان نزدیک برای رفتن به شهر یا همین قزوین خودمان سوار یکی از مینی بوس های گل محمد، ابوالفضل، اصغر  ... می شدیم  و این وسائط نقلیه نیز مسیر راه را از سه راهی شامی شاپ که« سراه شام شام» گفته می شد طی می کرد  تا به سیادن  برسد بعد از گذشت چندین سال راه خاکی اک به تاکستان آسفالت گردید و  خودروهای مسافرکش که دیگر تبدیل به پیکان شده بودند از این مسیر به تاکستان می رفتند و میروند و از کاهش ۵ ،۶ کیلومتری مسیر، خدا را شاکر و مسئولان را دعا گو...

ولی مدتی است که رانندگی در این مسیر برای رسیدن به تاکستان کمتر از گذشتن از هفت خوان رستم نیست  ابتدا باید سرعت گیر های مسلسل وار روستای اک را پشت سر بگذاری  و سپس وارد حریم باغ های تاکستان می شوی که اگر ایام بیل زنی و انگور چینی باشد جاده در قرق موتورسواران ، کارگران و صاحبان باغات می باشد. به هر حال با چشم و گوش باز لاک پشت وار این خان را نیز رد می کنی که ناگهان به اجتماع عظیمی از مردم بر می خوری که تازه متوجه می شوی که  امروز یا امشب شب عزیزی است  و ما نیز ملتی مرده پرست! هیچ نظمی حاکم نیست و هر کس وسیله نقلیه اش را هر کجا دلش بخواهد پارک می کند چون آنها از این جاده حق آب و گل دارند با کظم غیظ این خان رانیز با هر زحمتی که هست پشت سر می گذاری که ناگهان مسیر آسفالته در ورودی شهر؟!! به یک جاده خاکی پر از گل و لای منتهی می شود که بعد از فراز و فرودهای متوالی بالاخره وارد مرکز شهرستان می شوی  که باز هم ناگهان خود را در بین موتوسواران احاطه می بینی که از خود می پرسی که خدایا! به کدامین گناه مستحق این همه عذاب  شده ای. 

ولی به تاسی از گفته آن شاعر زیبا سخن که فرمود «خدا گر زحکمت ببندد دری ز رحمت گشاید در دیگری» در مسیر برگشت از قزوین به اسفرورین، از کمربندی تاکستان خود را به سه راهی شامی شاپ رسانده و با آرامش خیال به زادگاه خویش بر میگردد

بله! به لطف مسئولان شهرستان جاده ارتباطی تاکستان به بزرگترین بخش شهرستان از چنان وضعیتی برخوردار است که بعد از ٢٠ سال دوباره به خانه اول برگشته ایم و ....

/ 1 نظر / 19 بازدید
محسن

البته اینو فراموش کردی که آخرین باری که آسفالت مسیر شامی شاپ تعویض شده بر می گرده به قبل از انقلاب و یا بهتر بگم اولین و آخرین آسفالت .