چاله روخونه آب به خود دید

بالاخره پس از سالها  به برکت بارندگی های اخیر نه تنها چاله روخونه آب بخود دید بلکه پشتونه روخونه، چارینه میوه و... نیز از عطش آب برآمدند و اصالت خویش را یافتند. یادمان نرفته است که در سالها پیش چندین ماه از سال در این رودخانه ها آب در جریان بود و باغات و مزارع اسفرورین با آن آبیاری میشد. ولی متاسفانه در سالهای اخیر جز شن و ماسه در کف این رودخانه ها رویت نمی شود که بعضی علت را خشکسالی های سالهای اخیر عنوان می کنند و یعضی دیگر که اصولا همه چیز را با عینک سیاست  می بینند علت را در احداث سدهایی عنوان می کنند که در زمان نمایندگی آقای مهندس رجب در منطقه خرمدشت و نرجه به بهره برداری رسیده است.

بگذریم! در این چند روز از اینکه  کشاورزان اسفرورینی را می دیدم که با شادمانی وصف ناشدنی در حال آبیاری مزارع و باغات بودند در پوست خود نمی گنجیدم و متاثر گشتم از شنیدن خبر آب گرفتگی یکی دو واحد مسکونی همشهریان و عذر خواهی از محضر شما که  این پست از تصاویر واقعه بی بهره بود.

/ 0 نظر / 4 بازدید