شهرما خانه ما

صبح روز 13 به در که به حق روز طبیعت نیز نامیده می شود به سمت اسفرورین حرکت کردم در تقاطع اقبالیه - نسیم شمال عوامل شهرداری قزوین را دیدم که به تمامی خودروهای خروجی یک عدد کیسه زباله می دادند و بعدا اطلاع یافتم که در تمامی خروجی های شهر این اقدام پسندیده انجام شده است.

شاید یک عدد کیسه زباله مبلغ آنچنانی نداشته باشد ولی این حسن بزرگ را داشت که به همه کسانی که به اصطلاح می خواستند 13 خود را در طبیعت به در کنند یادآوری می کرد که زیبایی طبیعت به تمیزی آن بستگی دارد و گرنه یک دشت، باغ، دامنه و ... زیبا اگر مملو از زباله های ما باشد بیش از آنکه دل انگیز باشد رقت انگیز است.

به امید روزی که این بی فرهنگی از فرهنگ ما رخت بربندد.

/ 0 نظر / 18 بازدید