در باب مناظره موسوی و احمدی نژاد

در رابطه با مناظره موسوی و احمدی نژاد چند نکته ای بنظرم رسید:

١-آقای احمدی نژاد در همان ابتدا سعی کرد که با پیش کشیدن آقایان هاشمی و خاتمی طرف مقابل را به سمت دفاع از ایشان سوق دهد و مجال پرداختن به نقاط ضعف خود را ازبین ببرد

2-آقای احمدی نژاد سعی کرد که با وصل آقای موسوی به آقایان هاشمی و خاتمی و ناطق و دو کاندیدای دیگر مظلوم نمایی کرده و از احساسات پاک مردم سوءاستفاده نماید

3-آقای احمدی نژاد وقتی که از فساد دولت هاشمی سخن می راند انگار فراموش کرده بود که خود یکی از استانداران ایشان بوده وچه مدح و ستایش هایی که در آن دوران نثار هاشمی نکرده بود.

۴-بهر حال کسی که از آزمون اخلاق موفق بیرون آمد کسی نبود جز آقای موسوی. و دیگران نشان دادند که از اخلاق نیکو برخلاف تبلیغات چندساله اخیر بویی نبرده اند.

5-آقای احمدی نژاد چندبار کاغذهایی را نشان داد که ادعا می کرد تخریب هایی است که در این چهار سال به ایشان و دولتشان روا داشته شده است و دولت تحمل کرده است. واقعا اگر ایشان تحمل کرد ه اند روزنامه های شرق، یاس نو، کارگزاران،شهروند امروز، تهران امروز،کارگزاران و... و سایت بازتاب و سایت های متعلق به اردوگاه اصلاح طلب را چه کسی توقیف و فیلتر کرده است.

4-عملا آقای احمدی نژاد به هیچ کدام از انتقادات و سوالات آقای موسوی جواب ندادند.

/ 1 نظر / 8 بازدید
پدرام سلیمانی

من هم با نظر شما موافقم