ریا بر علیه ریا

چند روز پیش بخش خبری 20:30 خبری پخش کرد که در نوع خود اگر نگویم بی نظیر بود حداقل کم نظیر بود که در آن خبرنگاری سمج پرده از ریاکاری مسئولی بر می داشت که سعی کرده بود با کاری تبلیغاتی و ظاهرسازی خود را در حال خون دادن نشان دهد. در این باب چند نکته ای قابل عرض می باشد:

رسانه ملی که سالهاست رسالت خویش را فراموش کرده و بجای اینکه زبان حال مردم باشد به رسانه ای تبدیل شده است که فقط در اختیار دولتمردان بوده است و در ذهن محدود متولیان این رسانه هرگونه نقدی به مسئولین، ضربه به نظام تلقی می گردد! در صورتی که افشای اینگونه موارد نه تنها ضربه به نظام نیست بلکه باعث کسب آبروی بیشتر برای نظام می گردد. کم نیست مواردی که تخلفات مسئولین دست چندم را به بهانه ضربه به نظام کتمان نموده اند. در همین استان خودمان موارد چندی جهت ذکر وجود دارد.

نویسنده وبلاگ حضور تاکستان پخش این خبر را به جهت پرده دری از آبروی افراد نکوهش کرده است. در جواب ایشان باید گفت در رسانه ای که هر روز به بهانه پخش دادگاه های حوادث پس از انتخابات و مستندهای سیاسی بارها به سران غایب جناح مقابل اتهامات واهی وارد می شود حق نیست که نگران آبروی یک مسئول دست چندم از جناح دوست رسانه ملی باشیم.

مسئولین صدا و سیما در حوادث قبل و بعد از انتخابات با عملکرد غلط خویش و حمایت همه جانبه از جناح حاکم  اعتماد عمومی را نسبت به خویش در حد بسیار پایینی می بینند  و لذا جهت تلطیف این فضا و نشان دادن ژست فراجناحی خویش پرده از ریاکاری یک مسئول دست چندم برمی دارد و گرنه اگر قصد نشان دادن اینچنین ریاکاری هایی باشد برنامه های خبری صداوسیما ساعت های پرکاری را در پیشرو خواهند داشت. 

 به نظر می رسد رسانه ملی با ریاکاری می خواست نشان دهد که مسئول و غیر مسئول برایش فرقی نمی کند و از ریاکاری و تخلفات در هر جایگاهی  پرده بر می دارد؟!

/ 1 نظر / 26 بازدید
علی محمدرضایی

خدا قوت با این مطلبت به تمام و کمال موافقم. تازه آبروی روحانیون وانقلابی که با خون شهدا بوجود آمده را در مقابل 70 میلیون ببیننده در مناظرها بردن جرم نیست!