حافظه تاریخی!

خواستم در باب حافظه تاریخی ایرانی بنویسم که دیدم حافظه تاریخی وجود ندارد دیدم بهتر است خساراتی را که در این نقصان دچارش شده ایم، لیست کنم باور نمی کنید که بسیار طولانی شد و البته خیلی خارج از خطوط قرمز! و لذا صلاح!؟ دیدم جهت گریز از اطاله کلام قطعه شعری از شاعر معاصر علیرضا شجاع پور برایتان تحفه دهم باشد که مقبول افتد:

   تاریخ این ایام را

                                     هر کس که خواهد خواند

   جز این سخن از ما نخواهد راند:

              این نسل سر در گم،

          بر توسن اندیشه هاشان لنگ،

               فرسنگ در فرسنگ

   جز سوی ترکستان نمی‌رانند

  تاریخ پیش از خویش را باری نمی‌خوانند

/ 0 نظر / 34 بازدید