عکس روز

اصلاحات ارضی در اسفرورین

در تصویر افرادی مانند مرحومان مغفوران حمیدآقا عمویی، علی آقا مهرعلیان، حسن شجاعی و آقا شیخ عبدالکریم ذالبیگی حضور دارند. روح شان شاد.

در ضمن اگر عمری باقی بود در آینده چند خطی درباره چگونگی اصلاحات ارضی در اسفرورین خواهم نوشت.

ارائه عکس از: احمد عمویی نوه مرحوم حمیدآقا عمویی.

/ 7 نظر / 171 بازدید
مهرعلیان

سلام تشنه دیدن گذشته مونیم لطفآبیشتر این عکسا برامون بذارید اگه اینچند 3بزرگوار بودن تاحالا فرمانداری تواسفرورین همین شهر مظلوم مستحکم شده بود اسفرورین من شرمنده ایم که برای پیشرفتت قدم از قدم برنداشته و فقط دنبال متهم گشتیم . مردانگی .... مردانگی... مردانگی...

مهرعلیان

سلام تشنه دیدن گذشته مونیم لطفآبیشتر این عکسا برامون بذارید اگه این چند بزرگوار بودن تاحالا فرمانداری تواسفرورین همین شهر مظلوم مستحکم شده بود اسفرورین من شرمنده ایم که برای پیشرفتت قدم از قدم برنداشته و فقط دنبال متهم گشتیم . مردانگی .... مردانگی... مردانگی...

صادقی

حاج علی آقا خیلی جالب بود، خسته نباشی

اکبری

خدایشان بیامرزد اگر این بزرگان مرحوم در این برهه از تاریخ اسفرورین بودند وضع ما این نبود.کی جرات میکرد بیت المال مردمو بخوره.جوونا برید شجاعت های امثال حمیدآقا عمویی رو بژرسید.مرسی آقای فخار

همشری

چهار ستون اسفرورین چهار سردار شالی ها خبردار

سلام روح همشون شاد خصوصا مرحوم حاج شیخ عبدالکریم

سلام علی آقا جالب بود ببخشید مرحوم حمیدآقا کدومه؟